Atlas of Imagination

“What is now proved was once only imagined—William Blake”

Project info
Location: Meierijstad, Brabant, Netherlands   
Year: 2022 
Client: Meierijstad municipality
Program: Publication / Photography / Research / Artwork 
Status: Completed 

Contributors / Collaborators: 
Text ‘text route’: Hella van der Wijst
Editor-in-chief: Floris Alkemade & Clemens Kerstholt
Art direction: Cédric Van Parys | Office CCXD
Photography: Riccardo de Vecchi
Graphic Design: Lu Liang

Distribution and sales: 
Blauwdruk Publishers: https://www.uitgeverijblauwdruk.nl

ATLAS OF IMAGINATION (ENG)

In 2017 three municipalities – Schijndel, Sint-Oedenrode, and Veghel consisting of thirteen villages were merged into the new city of Meierijstad. To discover the identity of this new city, a Board of Imagination was initiated under the chairmanship of architect and former Bouwmeester Architect Floris Alkemade. This council – consisting of people with a strong bond with the municipality – has devised scenarios for the future. Led by Office CCXD | Cédric Van Parys these scenarios have then been imagined, visualized, and assembled into an Atlas of Imagination. 

Through the eyes of photographer Riccardo de Vecchi, with the imagination of artist Cédric Van Parys, narrated by Hella van der Wijst and designed by Lu Liang, you look at vast landscapes, agriculture, industry, logistics, entrepreneurship, and innovation. But just a little different than usual.


ATLAS VAN VERBEELDING (NL)

Uit de fusie van drie gemeentes – Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel – en dertien dorpen is in 2017 Meierijstad geboren. Om te ontdekken wat en wie deze nieuwe stad wil zijn en kan worden, is een Raad van Verbeelding in het leven geroepen. Onder voorzitterschap van architect en voormalig Rijksbouwmeester Floris Alkemade heeft die raad – bestaande uit mensen met een sterke band met de gemeente – scenario’s voor de toekomst bedacht. Die scenario’s zijn dan onder leiding van Office CCXD | Cédric Van Parys verbeeld en samengebracht in een Atlas van Verbeelding.

Door de ogen van fotograaf Riccardo de Vecchi, met de verbeelding van kunstenaar Cédric Van Parys, verteld door Hella van der Wijst en vormgegeven door Lu Liang, kijk je naar uitgestrekte landschappen, landbouw, industrie, logistiek, ondernemerschap  en innovatie. Maar dan net even anders dan normaal.

Meierijstad

Meierijstad

Meierijstad is een jonge Brabantse gemeente die in 2017 is ontstaan. Het is een nieuwe stad met ruim 80.000 inwoners, met dertien kernen, gelegen nabij Brainport Metropool Regio Eindhoven. Meierijstad is een belangrijke speler in de Brabantse economie. Naast de stedelijke voorzieningen, sterke economie en werkgelegenheid is er robuuste natuur bestaande uit bossen, heide en de beekdalen van de Aa, de Dommel en de Leijgraaf. Meierijstad is veelzijdig, duurzaam, food en feed, en van het goede leven met aantrekkelijke woon-en werkgemeenschappen waar technologie en traditie elkaar versterken. Maar dertien dorpen samen maken nog geen nieuwe stad en die heeft nog geen geheugen of verhaal over wie ze is of wil worden.

Op 24 juni 2019 heeft de burgemeester van Meierijstad, Kees van Rooij een strategische denkgroep Raad van Verbeelding geïnstalleerd. De Raad van Verbeelding is naar oorsprong een idee van Prof. dr. W.B.H.J. (Wim) van de Donk en bestaat uit bij de streek en/of Meierijstad betrokken prominenten zoals; Floris Alkemade, (internationaal bekend architect en Rijksbouwmeester van 2015 –2021), Egbert van Acht (CEO Personal Health Business bij Philips), Daan Roovers (Denker des Vaderlands), Herna Verhagen (CEO bij PostNL), Winy Maas (MVRDV), Hella van der Wijst (televisiepresentator, journalist en schrijver). Deze raad heeft de kansen en ontwikkelmogelijkheden voor de periode 2020–2050 voor Meierijstad verkend om zo de identiteit van deze nieuwe gemeente te ontdekken en te komen tot een strategische ontwikkelkoers voor deze periode. 

Om Meierijstad en haar toekomst krachtig, radicaal en conceptueel te verbeelden voor deze Atlas, heeft Floris Alkemade als voorzitter van de Raad van Verbeelding Office CCXD | Cédric Van Parys gevraagd. Zijn bedrijf in Rotterdam opereert op het snijvlak van architectuur en beeldende kunst. Het team van Cédric Van Parys (art direction/research/concept), Lu Liang (grafisch ontwerp) en Riccardo de Vecchi (fotografie) heeft zich het concept van de Atlas toegeëigend, met als resultaat een publicatie die pendelt tussen verschillende werelden: die van de conceptuele kunst en de ruimtelijke ordening, die van het heden en van de toekomst en die van het wetenschappelijke en het mystieke.

Observation / Documentation / Photography

Observation / Documentation / Photography

De kunstenaar als ontdekkingsreiziger—het landschap fotografisch ontleden en vastleggen in spelregels voor de toekomst.

Reizend van dorp naar dorp zijn verschillende trajecten afgelegd om dit specifieke Brabantse landschap te ontleden in verschillende lagen—lucht, midden, bodem en horizon. Door dogmatisch te focussen op deze verschillende lagen, ga je vanzelf anders kijken naar het landschap. Wanneer men in de verte naar de horizon kijkt negeer je wat er dicht bij je staat (atlas p. 101–102). Als je de bodem ontleed dan kijk je naar de details waaruit ons natuurlijk landschap is opgebouwd en zie je de sporen van de mens en dier (atlas p. 66–78). Kijk je naar boven, dan zie je dat we als mensen een aangeboren primaire drang hebben om door middel van kerktorens, schoorstenen of kranen altijd richting te sterren te werken (atlas p. 19–23). Door specifieke elementen uit te lichten komt zowel een realistisch als surrealistische schoonheid tevoorschijn. Zogenaamde ‘buiten- en binnen routes’ zijn afgelegd. De buitenroutes brengen het uitgestrekte Brabantse landschap, de natuur, landbouw, industrie en cultuur in beeld. De binnen routes kijken binnen bij lokale bedrijven en ondernemers en leggen de ‘verborgen krachten’ van Meierijstad vast. Met name op deze binnen routes zijn de esthetische, sociale en spirituele dimensies van industrialisatie en globalisering in Meierijstad gefotografeerd. Uitgestrekte fabriekshallen, plantages, logistieke/distributie
centra, voedselverwerkingsbedrijven en details van verwerkingsprocessen zijn in beeld gebracht.

Net zoals in een klassieke atlas zijn alle data samengevat op een geografische kaart waar de routes zijn uitgestippeld en waarbij elk beeld volgens zijn coördinaten getraceerd en gelokaliseerd kan worden.

Compositions / Juxtapositions

Compositions / Juxtapositions

De fotografie wordt ingezet als een conceptueel verbeeldend en verbindend element waarbij twee strategieën worden toegepast.

In twee- en drieluiken worden beelden naast elkaar of achter elkaar geplaatst (juxtapositie). 
Om het effect in deze Atlas te accentueren heeft elke laag een eigen fotografisch format gekregen. Het panorama format wordt toegepast om een zo breed mogelijke horizon vast te leggen (atlas p. 22 & p. 96) maar ook om de bodem gedetailleerd in beeld te brengen (atlas p. 66–78). De middenlaag, waar de focus op objecten en gebouwen dichtbij ligt, wordt die nabijheid versterkt met het klassieke 4:3 formaat. Het portret formaat wordt toegepast voor de architecturale of natuurlijke elementen die naar de hemel rijken (atlas p. 98–99), maar ook voor de portretten van werknemers, de mensen die Meierijstad hebben gevormd, nog vormen en gaan vormen (atlas p.153–168).

Collage / Montage

Collage / Montage

Door middel van collages (superpositie) worden niet alleen realistische, maar ook radicale, komische, schokkende en kritische toekomstscenario gesimuleerd en gesuggereerd door meerdere afbeeldingen te manipuleren en over elkaar heen te leggen.

The Atlas

The Atlas

Woord en beeld gaan elk hun eigen route in deze Atlas van Verbeelding. Af en toe raken ze elkaar, vaker gaan ze elk hun eigen weg. Om de lezer de vrijheid te geven om zelf te verbeelden wordt de fotografie niet gebruikt om de tekstroute te illustreren, maar eerder om vrijblijvende parallelle verhaallijnen te creëren.

Deze atlas voorziet in een duidelijk systeem, en een set spelregels waarbij data zijn verzameld en georganiseerd. Om Meierijstad ook in de toekomst objectief weer te geven, is het belangrijk om dit project in de toekomst (±2050) te herhalen om zo de veranderingen te kunnen analyseren en weer tot nieuwe inzichten te komen.

Bedoeld om de verbeelding te blijven voeden met in het achterhoofd de woorden van William Blake: “Wat nu is bewezen, was ooit enkel verbeelding”. Want wat uit deze atlas valt af te leiden is dat verbeelding zonder beperkingen, aanzet tot vooruitgang, evolutie en revolutie. Maar even belangrijk is (fysieke) beweging. Verbeelden vanuit je zetel is dromen, verbeelden wanneer je onderweg bent is vooruitgang.

All projects

>